Home
About Us
Wedding Bars
Outside Catering
Marquee Hire
Gallery
Location
Contact Us
Cymraeg
Event Planning and ManagementDatganiad Polisi Iaith Digwyddiadau AJ Events

Mae ein polisi iaith ni yn golygu bod mwyafrif o aelodau ein staff mewn digwyddiadau lleol yn siarad ac yn cyfathrebu'n Gymraeg iaith gyntaf.

Bydd o leiaf un aelod o'n staff ar bob achlysur, parti nei ddigwyddiad yn siarad Cymraeg iaith gyntaf.

I drafod unrhyw achlysur neu ddigwyddiad,
cysylltwch gyda ni drwy'r wefan neu ffoniwch ni am sgwrs ar 07599 832 405.

Andrew Jones
Perchenog
Digwyddiadau AJ Events

  BAR PRIODAS

Cysylltwch gyda ni nawr i drefnu bar eich priodas neu barti. Edrychwch ar ein lluniau i weld beth rydym yn gallu ei gynnig i'ch diwrnod arbennig. Bydd ein staff yn siarad Cymraeg ar y diwrnod.


Selection of beers

Site Map